Fiľakovo môžu návštevníci odteraz spoznávať prostredníctvom digitálneho sprievodcu. Inovatívne riešenie im umožní objavovať históriu mesta, ako aj jeho príbehy z dávnej minulosti i súčasnosti.  Návštevníkom poskytne informácie v troch jazykových mutáciách.

Digitálny sprievodca, ktorého pripravilo Hradné múzeum vo Fiľakove v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie s finančnou podporou Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja v sume 5000 €, ponúka okrem navigácie na mapovej platforme aj informácie približne o dvadsiatich historických miestach pre slovenských aj zahraničných turistov.

Aplikácia v mobilnom telefóne ponúka návštevníkom integrovanú mapu, vďaka ktorej záujemcovia budú môcť ľahko nájsť objekty, ktoré sú súčasťou digitálneho sprievodcu, ako aj informácie a obrazový materiál. Informácie sú dostupné cez QR kódy na jednotlivých miestach Fiľakovského hradu a pri takmer dvadsiatich historických objektoch a významných miestach mesta. Návštevníci sa môžu napríklad dostať na hrad, kde sú umiestnené informačné tabule s QR kódom celkom na piatich miestach. Z hradu je vidieť všetky hlavné pozoruhodnosti mesta. Menšie panely nájdu turisti priamo na budovách, na priečelí reduty známej ako Vigadó, alebo v mestskom parku či pri kalvínskom kostole a betónovom bunkri z II. svetovej vojny.

Aplikácia je pre návštevníkov k dispozícii zdarmo. „Vďaka ďalšiemu projektu v Bebekovej veži hradu bude vybudovaná wifi sieť, ktorú môžu využiť návštevníci hradu bez potreby čerpania mobilných dát,“ uviedol riaditeľ OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec. „Po načítaní QR kódu získajú turisti informácie o histórii daného objektu v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku, vrátane súčasných a historických fotografií, ako aj niekoľkých krátkych videozáznamov,“ priblížila riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove Viktória Tittonová.

Výhodou aplikácie je, že každému umožňuje spoznávať mesto samostatne, podľa vlastného tempa, ako mu vyhovuje.

Som veľmi rád, že mnohé rozvojové zámery cez schému pomoci Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja smerujú do skvalitnenia a rozšírenia služieb na hradných lokalitách. Je v našom záujme atraktívnym spôsobom približovať históriu verejnosti, a práve projekt digitálneho sprievodcu plní tento cieľ“ uviedol Ján Beljak, podpredseda BBSK.

Ak by si návštevník rád pozrel viaceré, prípadne všetky vyznačené pozoruhodnosti mesta, bude pre neho najvhodnejšia práve mobilná aplikácia s integrovanou mapou, ktorá ho bude navigovať k vybraným objektom. „Pre turistov, ktorí nemajú z akéhokoľvek dôvodu príležitosť, náladu, silu alebo čas navštíviť osobne jednotlivé pozoruhodnosti sú pripravené informačné tabule s QR kódmi rozmiestnené v areáli hradu,“ vysvetlil primátor mesta Fiľakovo Attila Agócs.