Na šachte Karol v obci Štiavnické Bane vznikla lávka, ktorá sprístupňuje pozostatky základov banského závodu a konského gáplu verejnosti. Sprístupnenie lokality verejnosti je len prvým krokom v ambicióznych plánoch neziskovej organizácie Berg Schola do budúcnosti. Zámerom je postupne budovať zážitkovo – edukačnú expozíciu pre celú rodinu.

Štiavnické Bane sú obcou s jedným z najvýznamnejších baníckych dedičstiev v celom banskoštiavnickom banskom revíre. Zatiaľ čo v Banskej Štiavnici bývali bohatí ťažiari, vysokopostavení banskí úradníci a sústredil sa mestský život, Štiavnické Bane (Windšachta, Hegybánya) boli centrom technickej vzdelanosti s celoeurópskym významom. V dnešných Štiavnických Baniach leží Horná Bíberova štôlňa, v ktorej bolo po prvý raz zdokumentované použitie pušného prachu pre civilné účely v histórii. Sídlila tu banská správa, pracovali tu Hellovci a Mikovíni, ktorí navrhli a vybudovali systém tajchov a čerpacích strojov, vznikali tu vynálezy, ktoré sa odtiaľto šírili do celého sveta.

V samotnej obci však na prvý pohľad o jej bohatej histórii svedčí iba zopár objektov. Pôvodné budovy zanikli, alebo sa prestavbou zmenili. Preto, ak sa objaví taký klenot, akým sú kompletné základy celého závodu šachty Karol a jediného zachovaného konského gáplu svojho druhu na Slovensku, je to obrovská príležitosť priblížiť verejnosti bohatú banícku históriu a jej poklady. Primátorka mesta Banská Štiavnica a predsedníčka predstavenstva OOCR, Nadežda Babiaková vyhlásila: „teší nás, že sa o banícku históriu zaujíma stále viac ľudí. Verím, že táto zaujímavosť prinesie širokej verejnosti, domácim, ale aj turistom lepší obraz o tom, akou významnou obcou boli a sú Štiavnické Bane.“

Nezisková organizácia Berg Schola sa zaoberá výskumom a prezentovaním histórie tunajšieho baníctva a pracuje na revitalizácií objektov a okolia šachty od roku 2020. Jej cieľom je obnovenie objektov celého závodu, charakteristického skĺbením ťažby za pomoci zvieracej sily (konský gápel) a vody z tajchov (vodné koleso). Ambicióznym plánom do budúcnosti je vytvorenie zážitkovo – vzdelávacieho areálu, ktorý bude jedinečný nielen v kraji, ale na celom Slovensku. „Našu expozíciu plánujeme ako komplexný systém rôznych foriem prezentácií. Pôvodné technické zariadenia v autentickom prevedení a veľkosti doplnia interaktívne prvky, sprevádzanie a workshopy pre širokú verejnosť. Publiku chceme sprostredkovať odkaz baníckej a umelecko-remeselnej kultúry a celú škálu tradičných metód dobývania rúd, špecifických pre túto lokalitu,“ priblížil výkonný riaditeľ organizácie Berg Schola, Dávid Augustín.

Projekt je rozsiahly, preto je potrebné rozdeliť ho do menších, čiastkových úloh. Berg Schola sa ako prvé rozhodla zrealizovať oddychovú lávku s pohľadom na banskú lokalitu Windšachta. Táto je dokončená a pripravená pre širokú verejnosť. Nájdete tu lavičky na sedenie, horizontálnu informačnú tabuľu, zmenšený model komplexu Karol šachty a dve parkovacie miesta vysypané štrkom. Z terasy uvidia návštevníci pozostatky pôvodných stavieb šachty Karol a priebeh prác.

Táto etapa projektu stála 18 635 Eur z čoho 16 771 Eur sme uhradili z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK v našej organizácii, desiatimi percentami prispel náš člen, iniciátor a realizátor projektu Berg Schola n.o. Na projekte spolupracovali aj Slovenský banský archív a Slovenské banské múzeum“ informoval Igor Kuhn, výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica. Celková projektová dokumentácia s ďalšími krokmi je v štádiu príprav, pričom zámerom je postaviť objekty tradičnými stavebnými metódami. Pôvodnú podobu gápla sprostredkuje jeho replika, budú postavené budovy šachty, strojovne reverzného vodného kolesa, správy, ako aj stupy, ktorá slúžila na drvenie vyťaženej rudy.

Oficiálne uvedenie I. fázy projektu do užívania verejnosťou prebehlo za prítomnosti predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, Ondreja Luntera. „Som veľmi rád, že sme ako kraj podporili takmer 17-tisíc eurami tento výnimočný projekt, vďaka ktorému má verejnosť možnosť „dotknúť sa“ banskej histórie priamo na mieste, kde sa veci v minulosti diali. Sprístupnené základy umožňujú predstaviť si rozmer technického diela a pochopiť jeho použitie v baníctve. Práve vďaka takýmto projektom rastie povedomie o histórii našich regiónov a zároveň prispievajú k rozvoju turistickej ponuky.“