Interaktívny rozprávkový svet a audiovizuálny sprievodca, to sú nové atrakcie, ktorými región Horehronie láka návštevníkov každej vekovej skupiny. Prvá pilotná časť projektu o rozprávkovom svete sa zameriava na stvárnenie sci-fi filmu s názvom Avatar, prostredníctvom ktorej sa návštevník ocitne na planéte Pandora, akoby vystrihnutej zo samotného filmu. Naopak audiovizuálny sprievodca v národnej kultúrnej pamiatke Vodný mlyn s náhonom v Predajnej návštevníkov prevedie životom mlynára.

Región Horehronie poskytuje celoročne nespočetne veľa možností na aktívne trávenie voľného času v prírodnom prostredí. Potreba zatraktívniť ponuku regiónu aj počas nepriaznivého počasia viedla k vytvoreniu dvoch interiérových projektov Jeden z nich sa nachádza v obci Nemecká, časť Zámostie, v budove bývalej obecnej školy. Jej nevyužívané priestory sa stali miestom Rozprávkového sveta, na ktorom pracovali talentovaní umelci z Centra nezávislého vizuálneho umenia – Umno, z Banskej Bystrice. Vďaka nim sa podarilo zrealizovať prvú etapu rozvojového zámeru v celkovej sume 22 000 €, z toho podpora Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja /RA BBSK/ cez členský príspevok v oblastnej organizácii cestovného ruchu /OOCR/ REGIÓN HOREHRONIE bola v hodnote  8 000 €, vlastné zdroje poskytnuté zo strany Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE boli vyčíslené sumou 4 000 € a vklad obce Nemecká bol 10 000 €.

,,Ako prvá prešla rozsiahlou rekonštrukciou miestnosť, ktorá svojou rozlohou predstavuje najväčšiu plochu v budove, a z toho dôvodu bola ako z finančného, tak aj z časového hľadiska najnáročnejšia. Jej samotná obnova trvala necelý pol rok, od júna do decembra, pričom zahŕňala vypratanie priestorov, tematické vymaľovanie a úpravu stien, až po umiestnenie figurín a nainštalovanie potrebných inštalácií, ktoré umocňujú celkovú atmosféru. Tematicky je venovaná celosvetovo známemu filmu, ktorým je Avatar“, uviedla výkonná riaditeľka OOCR REGIÓN HOREHRONIE, Petra Ridzoňová Hlásniková.

Keďže ide o finančne náročný projekt, ktorý sa plánuje ešte rozširovať aj o vonkajšie figuríny pre celkové zatraktívnenie, realizácia je rozdelená do viacerých etáp. Prevádzka tohto „múzea“ bude spadať pod Turisticko-informačné centrum Dolné Horehronie so sídlom v Brusne, ktoré bolo uvedené do prevádzky v októbri tohto roku.

Spomínané infocentrum zabezpečí aj chod Národnej kultúrnej pamiatky, ktorou je Vodný mlyn s náhonom v obci Predajná. Jeho história siaha až do 14. storočia. Expozíciu doplnili ceduľky s názvami strojov a QR kódy. Po ich naskenovaní si návštevník bude môcť  nielen prečítať textový popis, ale aj vypočuť audio nahrávku v slovenskej, anglickej alebo nemeckej mutácii. Zámerom tohto projektu je zviditeľnenie, a zároveň sprístupnenie samotného objektu širokej verejnosti, a to cez individuálne prehliadky, ako aj cez plánované fakultatívne výlety organizované OOCR REGIÓN HOREHRONIE. Aj tento projekt podporila sumou 1 500 € Rozvojová agentúra BBSK cez členský príspevok v OOCR REGIÓN HOREHRONIE.  Zvyšných 3 000 € dofinancovala OOCR REGIÓN HOREHRONIE z vlastných zdrojov.

,,Týmito novovzniknutými produktmi cestovného ruchu chceme upriamiť pozornosť turistov na menej navštevovanú subdestináciu regiónu, ktorou je Dolné Horehronie. Práve táto lokalita sa pokladá za pomyselnú vstupnú bránu do regiónu, od Banskej Bystrice. Vidíme obrovský potenciál zachytenia návštevníkov regiónu, ktorí touto trasou prechádzajú. Zároveň sa snažíme o sieťovanie produktov cestovného ruchu v tejto oblasti. V minulom roku sme začali s obnovením chodníka Kopok v obci Brusno, s budovaním náučného chodníka „Hľadanie stratených svetov“ v časti Nemeckej – Hradisko, ktorý sa venuje keltskej histórii v tejto oblasti.“ dopĺňa predseda predstavenstva OOCR REGIÓN HOREHRONIE, Tomáš Abel.

Ján Beljak, podpredseda pre regionálny rozvoj Banskobystrického samosprávneho kraja doplnil: „Je vidieť, že v regióne je k rozvoju cestovného ruchu pristupované systematicky. Podpora projektov mimo tých najvyťaženejších lokalít pod Nízkymi Tatrami dáva zmysel, atraktívna ponuka dokáže „vytiahnuť“ návštevníkov do miest, na ktoré by sa možno nevybrali. Rozširuje sa tým územie, kde cestovný ruch môže prispievať k regionálnemu rozvoju a práve o to nám ide v schéme pomoci, cez ktorú boli tieto projekty podporené.“