V Banskobystrickom kraji vsadili na ľudí v regiónoch, ktorí tvoria jedinečné a autentické zážitky. Tie sú lákadlom pre návštevníkov kraja. Od spustenia predaja zážitkov v roku 2019 si niektorý zo zážitkov z ponuky na portáli zahoramizadolami.sk kúpilo viac ako 23 tisíc ľudí. Prácu ľudí v regiónoch si kraj uctil podujatím, ktorého hlavný odkaz bol: „Kraj plný zážitkov by nebol bez Vás“.

„Na stretnutie boli pozvaní ľudia, s ktorými spolupracujeme pri tvorbe jedinečných ale najmä autentických produktov“ uviedla Eva Macuľová z krajskej organizácie cestovného ruchu /KOCR/ Banskobystrický kraj Turizmus. Ako doplnila: „Ide o široké spektrum ľudí, ktorí sa venujú rôznym témam. Svojou účasťou nás poctilo viac ako 60 poskytovateľov služieb – zážitkov, ako ich my nazývame. Mali sme tu remeselníkov, ktorí učia záujemcov tradičným remeslám, prišli hradní páni, ktorí robia komentované prehliadky na hradoch, návštevou nás potešili aj „vláčikári“, čo sú  predstavitelia rôznych spolkov, ktoré zabezpečujú obľúbené jazdy historických zážitkových vlakov. Nechýbali sprievodcovia v prírode, lektori na tematických trasách a samozrejme ambasádori. Práve cez ich príbehy predstavujeme Banskobystrický kraj ako kraj plný príbehov.“

Cieľom  pri sprostredkovaní zážitkov návštevníkom je presmerovať ich pozornosť od turistických atraktivít masového charakteru a namiesto toho ich motivovať k objavovaniu a spoznávaniu kultúrneho, prírodného či historického dedičstva, ako aj tradičných remesiel a kultúr. Hlavným zámerom je tiež vzbudiť ich záujem aj o menej známe regióny Banskobystrického kraja. Ján Beljak, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja pre regionálny rozvoj, uviedol: „rozvoj cestovného ruchu vnímame ako nástroj pre rozvoj regiónov. Snažíme sa tvoriť podmienky na to, aby sa mohli rozvíjať dominantné turistické témy v regiónoch a aby na ne nadväzovali služby, ktoré poskytujú miestni obyvatelia. Aj toto je pre nás spôsob, ako stimulovať miestnych k tomu, aby boli aktívni, aby neodchádzali z našich regiónoch, ale aby v nich ostávali a aby sme ich takto spoločne, ruka v ruke, rozvíjali.“

Od júna 2019, kedy organizácia Banskobystrický kraj Turizmus začala predávať zážitky cez portál zahoramizadolami.sk, si niektorý zo zážitkov kúpilo 23 021 ľudí. Podľa slov Daniely Volenskej, predsedníčky KOCR Banskobystrický kraj Turizmus: „naše zážitky nie sú a nemajú ambíciou byť v kategórii „čo rýchlo s voľným časom, alebo poďme za zaručenou zábavou“. Naše zážitky majú pútavým spôsobom vzdelávať, prezentovať a popularizovať históriu, kultúru, prírodu, upriamiť pozornosť na veci, ktoré hýbali našou minulosťou, na príbehy, ktoré formovali, miesta, mestá, alebo regióny. Hostia prítomní na dnešnom podujatí sú tí, ktorí toto zabezpečujú a robia to s absolútnym nasadením a láskou. A práve emócia, nasadenie a radosť,  ktoré cítiť z ľudí, je tá nadhodnota, ktorá robí turistickú ponuku Banskobystrického kraja výnimočnou.“

Slávnostné stretnutie poskytovateľov zážitkov bolo ukončené udelením cien vo výnimočných kategóriách. Ocenenie za lásku k remeslu a k ľuďom získal hrnčiar Ján Fiala, ktorý je ambasádorom za región stredné Pohronie. Ján Fiala je ochotný stráviť hodiny s deťmi a učiť ich tvoriť s hlinou a pracovať na hrnčiarskom kruhu. Pán Fiala je z obce Brehy v regióne stredné Pohronie, preslávenej hrnčiarskou tradíciou a už 25. mája bude so svojím hrnčiarskym kruhom tak,  ako každý rok, na slávnosti hrnčiarov na hrade Revište. Cenu za šírenie krásy, tradícií  a za trpezlivosť získala Iveta Smileková, z Detvianskeho ľudového umenia, ktorá sa roky venuje výšivke krivou ihlou, čo je tradičná podpolianska technika vyšívania nádherných vzorov na podpolianskych odevoch. Ďalšou výnimočnou cenou bola Cena za schopnosť prenášať mesiac…a už aj zemeguľu. Toto ocenenie získal Tomáš Dobrovodský, riaditeľ Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom, za jeho chuť a vôľu zapájať sa spolu s kolegami do aktivít a podujatí pre verejnosť. Práve s nafukovacím modelom Mesiaca a Zeme pútajú pozornosť na podujatiach a  je mimoriadne výnimočné, že sa neváhajú vybrať aj na netradičné miesta, ako sú napríklad nočné stredoveké hrady. Ďalším oceneným bol Marián Madara, ktorý získal Cenu za vdýchnutie života starým mašinkám a koľajniciam. Marián Madara stojí pri projekte historických zážitkových vlakov od prvého vypraveného vlaku v roku 2019.  Poslednou ocenenou za jej výnimočný prínos bola sprievodkyňa Zuzana Gašparová, ktorá získala Cenu za sprostredkovanie krás prírody pre iných.

Podľa slov Janky Pálkovej, riaditeľky Rozvojovej agentúry BBSK: „je toto podujatie dôkazom toho, že témy regionálneho rozvoja, rozvoja vidieka a podpory cestovného ruchu sú pre náš kraj maximálne dôležité a zároveň absolútne srdcové záležitosti. Určite je to najmä vďaka tomu, že cestovný ruch je o ľuďoch a pre ľudí. Máme to šťastie, že v našom kraji sa mu venujú naozaj zanietení a aktívni ľudia a tí zase majú šťastie, že v regiónoch nachádzajú ľudí , ktorých spája láska k našim regiónom, k tradíciám, remeslu, vášeň pre históriu, kultúru či zabudnuté poklady, túžba vytvárať niečo autentické, jedinečné.“

Každý rok je v ponuke na destinačnom portáli Banskobystrického kraja www.zahoramizadolami.sk okolo 60 jedinečných zážitkov rôzneho charakteru. Medzi tradične najobľúbenejšie patria historické zážitkové vlaky, komentované prehliadky na hradoch, splavy, sprevádzané výlety do prírody, či kurzy tradičných remesiel.