Veža horného kostola na Kalvárii je vďaka novým bezpečnostným prvkom prístupná už aj verejnosti. Súčasťou je aj lapidárium vzácnych artefaktov.

Kostolná veža na hornom kostole banskoštiavnickej Kalvárie patrí medzi najvyššie body regiónu, ponad koruny stromov poskytuje unikátny výhľad na dookola sa rozprestierajúcu kalderu (kotol) SUPERVULKÁNU ŠTIAVNICA, pri dobrej viditeľnosti vidieť panorámu Kremnických vrchov a Nízkych Tatier. Výnimočne je vidieť aj Gerlachovský štít. Severná veža horného kostola má samostatný vstup a tri podlažia. Predseda Kalvárskeho fondu Mgr. Martin Macharik uvádza: “Severná veža horného kostola bola počas hlavnej rekonštrukcie v rokoch 2008-2018 opravená staticky a reštaurátorsky. Nebola však prístupná verejnosti, nakoľko sa s takýmto využitím veže v minulosti neuvažovalo.”

Projekt sprístupnenia veže predložil Kalvársky fond Oblastnej organizácii cestovného ruchu (ďalej už len OOCR) Región Banská Štiavnica, ktorá ho zafinancovala z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK. Kalvársky fond celý projekt aj realizoval. Macharik spresňuje: ”V rámci posilnenia bezpečnosti návštevníkov sme doplnili zábradlia, opravili schodiská, do okenných otvorov sme nainštalovali mreže. Okenice boli upravené na bezproblémové otváranie a zatváranie. Vo veži bolo doplnené osvetlenie, nasvietil sa pôvodný barokový krov a rozšíril sa kamerový systém, ktorý chráni objekt pred vandalizmom. Veža dostala informačný a navigačný systém, aby návštevníci vedeli pravidlá bezpečného pohybu po objekte.  V prízemí veže bolo zriadené lapidárium (zbierka kamenných artefaktov) s torzami kamenných článkov, ktoré sa počas rekonštrukcie nepoužili na pôvodných miestach.” Veža sa dá navštíviť v otváracích hodinách Infocentra, kde sa dajú vyzdvihnúť kľúče.

Sprístupnenie veže je prvou etapou pripravovaného širšieho projektu obnovy horného kostola, v pláne je napríklad ďalekohľad či panoramatické informačné tabule.

Primátorka mesta Banská Štiavnica a predsedníčka predstavenstva OOCR, Nadežda Babiaková vyhlásila: “Keďže si v tomto roku pripomíname 30. výročie zápisu Banskej Štiavnice do Zoznamu svetového dedičstve UNESCO, teší ma, že sa jedna z významných pamiatok mesta stáva práve v tomto roku aj touto formou ešte atraktívnejšia. Verím, že aj táto novinka priláka do nášho mesta viac návštevníkov, ktorí sa budú zaujímať o hlbšiu podstatu toho, prečo je Banská Štiavnica výnimočná – o jej kultúrne, duchovné a stavebno – technické dedičstvo.“

Projektová koordinátorka OOCR Región Banská Štiavnica, Zuzana Parajová informuje: „Táto etapa projektu stála 10 665 Eur z čoho 9 450 Eur sme uhradili z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK v našej organizácii, desiatimi percentami prispel náš člen, iniciátor a realizátor projektu Kalvársky fond.

Oficiálne uvedenie I. fázy projektu do užívania verejnosti prebehlo 16.5.2023 za prítomnosti podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, Mikuláša Pála: “Som rád, že úspešný príbeh Banskoštiavnickej Kalvárie má svoje pokračovanie. Vďaka nadšencom, sponzorom a tisíckam dobrovoľníkov vstala z popola a opäť sa stala nádhernou dominantou Banskej Štiavnice. Tento krát kraj prispel prostredníctvom Rozvojovej agentúry BBSK na ďalší rozvoj tohto unikátneho priestoru sprístupnením vyhliadky z veže horného kostola. Verím, že z veže budeme mať všetci len tie najlepšie vyhliadky, nie len na panorámu našej krajiny, ale aj do jej budúcnosti.“