Podzemné priestory mesta Krupina predstavujú unikátnu sieť pivníc, ktorá neodmysliteľne patrí k histórii mesta. Vďaka občianskemu združeniu Podzemie Krupiny a Múzeu Andreja Sládkoviča bolo možné tieto priestory otvoriť a predstaviť obyvateľom mesta aj turistom. Oficiálne otvorené sú brány 4 pivníc, pričom členovia združenia neustále pracujú na otvorení ďalších priestorov pod mestom.

Krupinské pivnice píšu svoju históriu pravdepodobne od dôb Tatárov, vysekaním chodby do tufu v stredoveku. V minulosti sa stavali pod obydliami, vďaka čomu vieme dnes zrekonštruovať pôvodnú domovú zástavbu mesta. Ich funkciou bolo predovšetkým skladovanie vína, nakoľko región okolo mesta Krupina je storočia známy svojou vinárskou tradíciou. K pivniciam sa viaže aj známe vyšetrovanie krupinských bosoriek, ktoré tu vraj čakali na rozhodnutia o svojom osude. Dnes sa pivnice tematicky venujú rôznym oblastiam, napr. zameranie na ich obranné využitie v minulosti, rekonštrukcia mučiarne, galéria a pre najmladších divákov atraktívna rozprávková pivnica. „Pivnice sa pravidelne otvárajú každú poslednú nedeľu v mesiaci. V prehliadkach plánujeme pokračovať aj naďalej pri príležitosti významných dní mesta Krupina ako je oslobodenie mesta, dni mesta Krupina, otvorenie letnej turistickej sezóny a podobne. Prehliadky sa tešia veľkému záujmu zo strany návštevníkov. Domácich, ale aj turistov z iných krajov, zaujímajú dejiny mesta,“ povedala o súčasnom stave a plánoch do budúcnosti predsedníčka OZ Podzemie Krupiny Stanislava Pavlendová.

„Kvôli bezpečnosti sme urobili stavebné a iné úpravy a to hlavne na schodištiach, aby sme zabezpečili bezpečný vstup a výstup pre návštevníkov. Tiež sme opravili brány do všetkých týchto pivníc, aby boli dodržané všetky bezpečnostné predpisy,” dodáva Stanislava Pavlendová. Revitalizáciu podzemných priestorov podporila prostredníctvom členského príspevku v oblastnej organizácii cestovného ruchu Stredné Slovensko Rozvojová agentúra BBSK sumou 13 532 eur. Rozvojová agentúra BBSK podporila aj projekt mučiacich nástrojov sumou 6 640 eur.

„Som veľmi rád, že sa v roku 2021 podaril vstup mesta Krupina do oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko, čím sa mestu otvorila cesta k čerpaniu finančných zdrojov zo schémy pomoci Rozvojovej agentúry BBSK. Kraj tak mohol prispieť cez Rozvojovú agentúru k realizácii viacerých projektov – či už ide o vybavenie požičovne elektrobicyklov, alebo o vytvorenie repliky takzvanej klietky hanby. Všetky podporené projekty prispievajú k tvorbe atraktívnej ponuky mesta, ktorú, verím, bude objavovať stále viac a viac návštevníkov“ uviedol Ján Beljak, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja.

Významné postavenie Krupiny ako kráľovského slobodného mesta od roku 1241 zahŕňalo niekoľko privilégií pre väčší hospodársky aj právny rozvoj. Medzi najatraktívnejšie časti histórie z pohľadu návštevníkov mesta bezpochyby patria procesy s „bosorkami“, ktoré sa v meste konali v rokoch 1620 – 1741. Vďaka Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine si návštevníci budú môcť pozrieť a predstaviť, ako takýto súdny proces vyzeral prostredníctvom expozície mučiacich predmetov, ktoré sa bežne využívali pri trestných procesoch.

Múzeum sa usiluje o zriadenie expozície na základe zachovaných dobových fotografií predmetov z 20. storočia, nakoľko samotné predmety sú v súčasnosti nezvestné. O pripravovanej expozícii povedal riaditeľ Múzea Andreja Sládkoviča Miroslav Lukáč: „cieľom je vyrobenie mučiacich predmetov a ich inštalácia v priestoroch múzea, čím sa popri Klietke hanby a sprístupnení pivníc vytvorí ďalšia atraktivita cestovného ruchu. V prvej etape máme vyrobených 13 predmetov – nože, okovy, meče, ciachovačka, palice, lomihnát. Každý jeden predmet je unikátom vyrobeným podľa dobových fotografií s dodržaním tradičných postupov s cieľom dosiahnutia autentického výzoru.“

Ako doplnila Anna Borbuliaková, viceprimátorka mesta Krupina, v ktorého zriaďovateľskej pôsobnosti je Múzeum Andreja Sládkoviča, „veríme, že je to spôsob ako zviditeľniť a zatraktívniť múzeum ako kultúrnu inštitúciu v meste, ale aj v kontexte ponuky cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji. Múzeum aj vďaka tejto expozícii vráti do Krupiny kúsok jej histórie a ponúkne tak svojim návštevníkom pohľad do minulosti mesta Krupina z nového pohľadu.“

Ako uviedol Maroš Skopal, poslanec krajského zastupiteľstva BBSK: „za sprístupnené priestory pod naším mestom vďačíme okrem tých, ktorí projekt finančne podporili, aj neúnavnej práci členov OZ Podzemie Krupiny, ktorí tomuto projektu venovali a ešte budú venovať veľké množstvo práce v ich voľnom čase. Vďaka ich práci a nadšeniu pre krupinské podzemie tu môžeme dnes stáť a ukázať kus histórie mesta.“ Občianske združenie Podzemie Krupiny by chcelo vo vybraných podzemných priestoroch uskutočniť geologický a archeologický prieskum pre získanie podrobnejších informácii o histórii týchto pivníc. Na udržanie týchto aktivít bude OZ využívať financie z členského, zo vstupného a aj z darov sponzorov a ako prijímateľ 2% dane z príjmu. „Veríme, že výskumy prinesú nové poznatky, ktoré budeme môcť opäť priblížiť verejnosti“ uzavrela predsedníčka združenia Stanislava Pavlendová.