Malý rínok na Námestí sv. Trojice v Banskej Štiavnici je miesto, kde sa snúbi história s tvorivosťou miestnych. Vďaka multifunkčným stánkom tu lokálni producenti, remeselníci a umelci môžu prezentovať aj predávať svoje diela kedykoľvek počas roka.

„V regióne Banská Štiavnica je podpora drobných remeselníkov a producentov pomerne dobre zavedená. Máme regionálnu značku kvality Hont, ktorá dohliada na kvalitu regionálnych výrobkov a použitých materiálov pri výrobe. Okrem toho tu fungujú 2 organizácie zastrešujúce lokálnych malovýrobcov, ktorí majú v B. Štiavnici malú predajňu. Rozhodli sme sa rastúci trend podporiť a už v roku 2017 sme v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica zriadili 2 predajné stánky s koncepciou trhoviska, tzv. Malý rínok. Ten však nestačí pokrývať aktuálne potreby a dopyt. Preto vznikol už v poradí tretí predajný, multifunkčný stánok, ktorý slúži aj ako oddychové miesto.“ Priblížil situáciu výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu /OOCR/ Región Štiavnica, Igor Kuhn.

Projektová koordinátorka OOCR Región Štiavnica Zuzana Parajová dodáva: „Tvaroslovie stánku vychádza zo siluety „mnícha“ (t. j. obslužnej stavby na hrádzi tajchu), stánok je použiteľný aj v náročnom, nerovnom teréne a dobre skladovateľný. Obsadenosť stánkov od mája do septembra zabezpečuje OZ Umenie a remeslá Štiavnice na základe zmluvy s OOCR Región Štiavnica, ale je otvorené všetkým, ktorí spĺňajú kritériá vlastnej výroby a štandardu spracovania“.

Judita Ondrejčinová z OZ Umenie a remeslá Štiavnica uvádza: „Cieľom projektu Malý rínok je podpora a zviditeľňovanie tvorby lokálnych a regionálnych umeleckých remeselníkov. Návštevníkom Banskej Štiavnice súčasne umožňuje zakúpiť si na pamiatku ich výrobky aj s autentickým výkladom autora. S myšlienkou obnovenia trhových miest na námestí prišla pred niekoľkými rokmi Eliška Bartschat, miestna keramička“.

Predaj produktov na Malom rínku zabezpečujú priamo výrobcovia, s ktorými sa môžete porozprávať o procese výroby, použitých materiáloch či tipoch a trikoch ako správne výrobky spracovávať. Cieľom, okrem zviditeľnenia remeselníkov, je aj podpora začínajúcich autorov, dôchodcov, nezamestnaných či inak znevýhodnených autorov. „Aktuálne máme zhruba 10 remeselníkov, ktorí sa na stánku striedajú, priebežne však oslovujeme ďalších a vytvárame im priestor pre podporu kreativity. Nájdete tu výrobky od včelára, keramiku z prírodných materiálov, šperky z recyklovaných plastov, šité hračky z ľanu, brúsené minerály a mnoho ďalších“, dodáva Zuzana Parajová z OOCR Región Štiavnica.

Banskobystrický samosprávny kraj podporuje regionálnych producentov rôznymi nástrojmi už tretím rokom. Okrem toho, že v kraji je umiestnených 12 regionálnych pultov, ktoré sú umiestnené prevažne v hoteloch naprieč celým krajom, už rok kraj prevádzkuje aj e-shop, ktorý je veľmi efektívnym predajným, ale aj marketingovým nástrojom.

Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, vidí zmysel v podpore tohto projektu a v tejto súvislosti uviedol, že: „Niet nad kvalitný výrobok, ktorý si môžeme zakúpiť priamo od človeka, ktorý ho vytvoril vlastnými rukami. Teším sa, že sa rozmach výrobkov ale aj autorských umeleckých diel šíri po celom kraji a dostávame pozitívnu spätnú väzbu z každého regiónu a preto chceme v podpore takýchto projektov pokračovať i naďalej.“

Projekt Malého rínku pripravila Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Štiavnica spolu s Rozvojovou agentúrou BBSK. Banskobystrický samosprávny kraj projekt podporil cez Rozvojovú agentúru Banskobystrického samosprávneho kraja sumou takmer 2000 Eur a OOCR Región Štiavnica prispel z vlastných zdrojov sumou 200 Eur.