Rok nástennej maľby 2023 bude prezentovať unikátne fresky Gemera a Malohontu a podporovať hodnoty Značky Európske dedičstvo aj počas júna 2023. V roku 2022 totižto získalo 12 gotických kostolov na Gemeri a Malohonte prestížnu Značku Európske dedičstvo /European Heritage Label/. Prostredníctvom 7 podujatí z rôznych žánrov v Banskobystrickom a Košickom kraji sa klenoty a unikátne historické dedičstvo Gemera a Malohontu priblížia rôznym vekovým kategóriám, laickej i odbornej verejnosti.

Banskobystrický samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, kultúrne inštitúcie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a ďalšie organizácie pripravili v júni skutočne bohatú a pestrú paletu podujatí, vo veľkej miere orientovanú na žiakov základných a stredných škôl.

V rámci Banskobystrického kraja prebehnú 4 podujatia pre žiakov základných a stredných škôl a tiež pre rodiny s deťmi. Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote pripravila 2 interaktívne prednášky Gemerské fresky, ktoré poukazujú na hodnoty Značky Európskeho dedičstva a jej celoeurópsky význam. Rodiny s deťmi čaká netradičný Rodinný astrokvíz 2023 spojený s prednáškou o mytológií súhvezdí vo Hvezdárni v Rimavskej Sobote. Žiaci 7. ročníkov základných škôl a osemročných gymnázií si preveria svoje vedomosti nielen ohľadom fresiek Gemera a Malohontu počas XXXVIII. ročníka Okresnej vlastivednej súťaže Pramene, ktorú organizuje Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote. Gemersko-Malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote vyhlásilo výtvarnú súťaž Rok nástennej maľby pre žiakov ZŠ, ZUŠ a osemročných gymnázií z okresov Rimavská Sobota a Revúca a jeho slávnostné vyhodnotenie bude predposledný júnový deň.

Košický kraj bude prezentovať krásy a odkazy fresiek Gemera a Malohontu prostredníctvom 3 podujatí. Prvým bude 3-dňový remeselný workshop s Amáliou Holíkovou, ktorý organizuje Gemerské osvetové stredisko v Rožňave a bude zameraný na zadymovanú keramiku. Druhým bude podujatie občianskeho združenia Gotická cesta, ktoré sa počas 5-dňového workshopu sústredí na obnovu časti spadnutého kamenného ohradného múru stredovekého kostola Všetkých svätých v Henckovciach. Výjazdové workshopy s Baníckym múzeom v Rožňave priblížia žiakom 2. stupňa základných a stredných škôl gemerské kostoly v Plešivci, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach.

Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach Roku nástennej maľby 2023 nájdete tu:

Keramický workshop s Amáliou Holíkovou
Dátum: 2. 6., 3.6. (piatok, sobota) a 25.6.2023 (nedeľa)

Organizátor: Gemerské osvetové stredisko, Rožňava

V Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave sa uskutoční 3-dňový keramický workshop s Amáliou Holíkovou zameraný na zadymovanú keramiku. Počas prvých dvoch dní workshopu (2.6. a 3.6.) čaká návštevníkov teoretická príprava, krátky pohľad do histórie tejto keramiky i najzaujímavejšia časť, a to modelovanie keramiky. V nedeľu 25.6.2023 bude remeselný workshop pokračovať prípravou na výpal a samotným výpalom keramických diel v poľnej peci v Hájskom hrnčiarstve. Podujatie je určené pre širokú verejnosť.

Workshop Henckovce – Gotická cesta
Dátum: 5.-9. 6. 2023 (pondelok až piatok), Henckovce

Organizátor: OZ Gotická cesta, OZ Obnovme Gemer

Workshop Henckovce je zameraný na obnovenie časti spadnutého kamenného ohradného múru stredovekého kostola Všetkých svätých v Henckovciach. Obnova bude prebiehať tradičnými metódami pod dohľadom skúseného kamenára. Súčasťou tímu budú rómski majstri z OZ Obnovme Gemer, ktorí budú týmto spôsobom školení na ďalšie pamiatkové obnovy v regióne. Lektorom bude Dušan Koniar, kamenár z hradu Uhrovec. Akcia je určená pre širokú verejnosť. Vstup na akciu je voľný, je potrebná registrácia mailom na e-mail adrese: info@gotickacesta.sk.

Gemerské fresky – interaktívna prednáška
Dátum: 13. 6. 2023 (utorok) o 12.15 hod (Komunitná miestnosť) a 15.6.2023 (štvrtok) o 9:30 h (podkrovie knižnice)

Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota

Interaktívna prednáška s regionálnou tematikou prezentuje študentom stredných škôl nástenné maľby gemerských kostolov. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania poukazuje na hodnoty značky Európske kultúrne dedičstvo, európsku spolupatričnosť a posilňuje povedomie o európskom rozmere kultúrneho dedičstva.

Prednáška 15.6.2023 je špeciálne určená pre žiakov 2. stupňa základných škôl s vyučujúcim jazykom maďarským. Vstup na aktivity je zdarma a nie je potrebná registrácia dopredu.

Výjazdové workshopy s Baníckym múzeom
Dátum: 15.6. 2023 (štvrtok) a 21.6.2023 (utorok)

Organizátor: Banícke múzeum v Rožňave, OZ Gotická cesta

Študijná exkurzia po gotickej ceste Gemera prevedie žiakov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl gemerskými kostolmi v Plešivci, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach. Program exkurzie doplní prezentácia získavania pigmentov na maľbu fresiek z rôznych druhov minerálov a maľovanie gotických výjavov na drevenú kazetu. Zároveň si študenti vyrobia magnetky a pamätné odznaky s logami kostolov Gotickej cesty. Vstupné na podujatie je 5 € alebo 6 € v závislosti od dĺžky okruhu.

Rodinný astrokvíz 2023
Dátum: 1
7.6.2023 (sobota) o 10.00 hod, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote

Organizátor: Hvezdáreň, Rimavská Sobota – organizačná súčasť Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom

Unikátna príležitosť pre rodiny, ktoré žijú vesmírom a súhvezdiami. Rodinný vedomostný kvíz preverí znalosti 20 rodín s deťmi na 1. stupni základných škôl z oblasti mytológie súhvezdí. Súčasťou podujatia bude aj prednáška zameraná na súhvezdia z pohľadu mytológie a meranie vzdialenosti na nočnej oblohe, ktorá rodičom i deťom doplní veľa nových informácií. Rodiny, ktoré sa chcú zúčastniť kvízu, sa môže registrovať na e-mail adrese: astrors@astrors.sk alebo na telefónnom čísle: +421 47 5624 709.

XXXVIII. ročník Okresnej vlastivednej súťaže Pramene
Dátum:
22. 6. 2023 (štvrtok) o 9.00 hod, Centrum voľného času RELAX

Organizátor: Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota

Výchovno-vzdelávacia aktivita Gemersko-malohontského múzea prehlbuje vzťah medzi školou a múzeom, rozširuje všeobecné poznatky žiakov podľa učebných osnov a dopĺňa poznatky z histórie a prírody historického regiónu  Gemer-Malohont. Tento rok bude do súťaže špeciálne zaradené osobitné kolo práve na tému stredovekých kostolov a fresiek regiónov Gemer a Malohont. Súťažiť bude 10 päťčlenných družstiev žiakov 7. ročníkov z 8 základných škôl a osemročných gymnázií okresov Rimavská Sobota, Poltár a Revúca. Za súťaž zodpovedá: PhDr. Elena Lindisová.

Výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ, ZUŠ a OGY z regiónu Gemer – Malohont – slávnostné vyhodnotenie
Dátum:
29.6. 2023 (štvrtok) o 10.00 hod. Gemersko-malohontské osvetové stredisko, Rimavská Sobota

Organizátor: Gemersko-malohontské osvetové stredisko, Rimavská Sobota

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote vyhlásilo výtvarnú súťaž Rok nástennej maľby pre všetkých žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl v okrese Rimavská Sobota a Revúca. Do súťaže budú prijaté všetky výtvarné práce, ktoré obsiahnu tému gotických kostolov a fresiek Gemera a Malohontu. Podujatie sa realizuje v rámci projektu Dotyky s históriou – po stopách Gotickej cesty na Gemeri, ktorý je zameraný na priblíženie histórie prostredníctvom návštevy sakrálnych pamiatok a starobylých kostolíkov. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 29.6.2023 o 10.00 hod v priestoroch Gemersko-malohontského osvetového strediska a je určené pre žiakov, pedagógov i širokú verejnosť.

Viac informácií a podmienky súťaže: https://www.gmos.sk/rok-nastennej-malby-2023/

Fakty:

Rok nástennej maľby 2023

Spoločná aktivita Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja, ktorá približuje krásy a nevyčísliteľnú hodnotu stredovekých fresiek v 12 gotických kostoloch v regiónoch  Gemer a Malohont. Prostredníctvom podujatí kultúrneho – spoločenského, vzdelávacieho a popularizačného charakteru oslovuje široké masy, rôzne skupiny obyvateľov regiónov a priťahuje do regiónu turistov a návštevníkov. Zároveň šíri odkaz značky Európske dedičstvo o spoločných európskych hodnotách.

Značka Európske dedičstvo

Značka Európske dedičstvo (European Heritage Label) funguje v súčasnej podobe od roku 2013. Slovenskej pamiatke bola udelená po prvýkrát. Stredoveké nástenné maľby v kostoloch na Gemeri a Malohonte sa tak pridali k starovekému srdcu Atén, archeologickému parku Carnuntum v Rakúsku, synagóge v Budapešti, kostolu Javorca v Slovinsku a ďalším lokalitám v Európe. Značka Európske dedičstvo je udeľovaná lokalitám či udalostiam, ktoré zohrali významnú úlohu v procese tvorby súčasnej Európy a ktoré odzrkadľujú spoločné európske hodnoty.

Gotické kostoly v regiónoch Gemer a Malohont – Gotická cesta

Evanjelické chrámy a.v. v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach, katolícke kostoly v Chyžnom, Rákoši a Šiveticiach, či kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci, čaká v najbližších rokoch množstvo aktivít zameraných na prezentáciu vzácneho dedičstva a zaujímavej histórie na Gotickej ceste spojenej s týmito pamiatkami.