Okres Krupina obsadzuje dlhodobo prvé miesto v počte prenocovaní spomedzi všetkých 13 okresov Banskobystrického kraja. Je tomu tak vďaka obľúbeným kúpeľom v Dudinciach a ich vysoko mineralizovanej liečivej vode. Ojedinelá kombinácia oxidu uhličitého a sulfánu umožňuje liečbu rôznych ochorení súčasne. Voda podobného zloženia sa nachádza v Európe už len vo Vichy. Kúpeľní hostia aj turisti ocenia okrem liečivej vody aj príjemný kúpeľný park v centrálnej zóne mesta, ktorý je v procese revitalizácie s cieľom vytvorenia jedinečných možností aktívneho oddychu. Dnes v ňom osadili umelecké dielo – nadrozmernú plastiku Slnka, ktorá tvorí centrálny bod parku Slnečná lúka.

Kúpeľný areál sa postupne premieňa na polyfunkčný park Slnečná lúka, ktorý má ambíciu byť atraktívnym miestom aktívneho oddychu a spoločenského vyžitia kúpeľných hostí, ale aj turistov, ktorí zavítajú do kúpeľného mesta v regióne Hont. „Projekt revitalizácie kúpeľného areálu Dudince, ktorý má rozlohu takmer 4 hektáre, sa začal prípravnými prácami v roku 2017 a má niekoľko fáz“ uvádza Boris Benický z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Dudince (OOCR Dudince). „Je to rozsiahly projekt v hodnote takmer jeden milión eur. Viac ako 750 – tisíc eur získalo mesto Dudince z programu INTERREG, sumou 143 – tisíc eur financuje projekt OOCR Dudince prostredníctvom dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR a viac ako 44 – tisíc eur smeruje do projektu cez členský príspevok Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja v OOCR Dudince“ doplnil Boris Benický.

Dominantou parku je plastika Slnka od akademického sochára Jozefa Kliského, ktorá sa stane symbolom mesta Dudince, ako miesta s najväčším počtom slnečných dní v rámci kúpeľných destinácií na Slovensku. Slnečná energia výborne dopĺňa liečivú silu minerálnej vody – „vajcovky“, ako ju domáci radi nazývajú. Tá je vhodná napríklad na liečenie pohybového aparátu, kardiovaskulárnych a neurologických chorôb, ako aj civilizačných ochorení. V neposlednom rade pomáha aj pri psychickej záťaži, ktorá je žiaľ už bežnou súčasťou našich životov.

Plastika Slnka tvorí kompozičnú dominantu priestoru a je umiestnená na priesečníku hlavných chodníkov na Slnečnej lúke. Predstavuje Slnko ako nebeské teleso a zrod života. Slnečný kotúč je vo výške približne 5 metrov nad zemou a má priemer 2,5 metra. Vytvorený je z nerezových častí, ktoré sú zvarené do celku. Spolu ilustrujú a vytvárajú dynamiku a premenlivosť slnka ako i náznak lúčov a erupcií slnka. Plastika je do zeme kotvená nosným stĺpom v podobe lúča. Z tohto bodu sa lúčovito pravidelne rozostupujú čiary v dlažbe, ktoré vytvárajú kruh delený na 12 častí – znamenia zverokruhu.

„Keď som bol oslovený zadávateľom projektu vybudovať sochu slnka, ktorá by sa stalo dominantou nielen revitalizovaného kúpeľného areálu, ale celej kúpeľnej destinácie, hneď som si predstavil niečo majestátne, jedinečné, čo síce bude na realizáciu náročné, no bude stáť za to. Slnko ako zdroj nevyčerpateľnej energie, z ktorej budú ťažiť nasledujúce generácie. Je radosť spolupracovať na projekte takéhoto charakteru, pretože odteraz si Dudince budú spájať nielen s dudinskou liečivou vodou, ale aj ako kúpele s najväčším počtom slnečných dní s vlastným Slnkom,“ vyjadril sa autor diela Jozef Kliský.

Celý projekt revitalizácie kúpeľného parku vychádzal zo schválenej ideovej štúdie „Slnečný park Dudince“ z roku 2015, ktorej tvorcom je Zoltán Balko z Nitry. Základnou myšlienkou a cieľom bolo vyzdvihnúť a podporiť prírodu a jej zložky a časti ako neopakovateľnú, jedinečnú a nevyčerpateľnú inšpiráciu a energiu pre duševný a telesný rozvoj človeka. Tejto filozofii sa podriadili nové riešenia aktivít a dominantných prvkov. Dominuje slnko, voda a jej vlnenie ako symbol prameňov a prírodné tvary a materiály v rôznych formách od porastov cez malú architektúru po umelecké diela. Druhou rovinou je pestrá ponuka možností trávenia voľného času relaxom, športom ale i kultúrnymi a spoločenskými podujatiami. Realizácia projektu bola rozdelená do dvoch aktivít. Prvá aktivita bola zameraná na vybudovanie a úpravu technickej infraštruktúry – peších trás zasadených do prírodného prostredia, hlavnej promenády, výmeny parkového mobiliáru v kúpeľnom parku, vybudovania mini amfiteátra s tieňovým divadlom a lavičkami, detského ihriska, zavlažovacieho systému, vodných prvkov a sadových úprav. Druhá časť aktivít je orientovaná na zviditeľnenie kúpeľnej destinácie prostredníctvom inštalácie informačných bodov – infokioskov a výtvarných prvkov – sochy víly Dudinky s chlapcom a plastiky Slnka.

„Samozrejme, kúpeľný park, resp. Slnečná lúka majú cieľ vytvoriť miesto pasívneho aj aktívneho oddychu pre ľudí, a to nielen pre kúpeľných hostí. Chceli by sme, aby sa toto miesto stalo ďalšou turistickou atraktivitou nášho mesta, aby doplnilo ponuku služieb cestovného ruchu v regióne a podnietilo záujem turistov spoznať našu kúpeľnú destináciu.“ uviedol generálny riaditeľ Kúpeľov Dudince Slavomír Brza.

Slnečná lúka má byť miestom kultúrneho a spoločenského vyžitia. Preto je súčasťou projektu aj vybudovaný mini amfiteáter s kapacitou na sedenie do 250 návštevníkov. „Počas hlavnej turistickej sezóny ho plánujeme plne využívať na organizovanie rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí pod spoločným názvom Dudinské kultúrne leto, ktoré by sa mali stať ďalšou atraktivitou pre prichádzajúceho návštevníka“, uviedol riaditeľ OOCR Dudince Boris Benický.

V rámci projektu sa ďalej počíta s vybudovaním zázemia pre outdoorové spoločenské hry ako je petanque, šachovnica pre šach alebo labyrint. Už teraz sa môžu rodiny s deťmi tešiť z multifunkčného detského ihriska. Návštevník určite ocení aj umelecké diela a výtvarné inštalácie, takzvaný landart v prírodnom prostredí, ktoré sa v parku budú postupne inštalovať. Prostredie dotvárajú citlivo zrealizované kvetinové záhony, výtvarné prvky a ukážky kvitnúcej lúky. Celková kompozícia areálu využíva a zohľadňuje prírodný potenciál a danosti lokality.

„Mesto Dudince vnímam ako jeden z klenotov Banskobystrického kraja. Dôkazom je aj fakt, že generuje taký počet ubytovaní, ktorý dostáva okres Krupina každoročne na prvú priečku v počte prenocovaní v Banskobystrickom kraji. Som rád, že sme finančne podporili vytvorenie unikátneho umeleckého diela, ktoré sa dnes stalo dominantným prvkom revitalizovaného kúpeľného areálu a možno aj jedným zo symbolov tohto kúpeľného mesta“ uviedol Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý tento projekt podporil cez schému rozvojových zámerov Rozvojovej agentúry BBSK.