Aj bývalé slobodné kráľovské mesto Nová Baňa malo kedysi svojho slávneho Pottera. Síce nemával prútikom, ale napriek tomu čaroval – za pomoci vedy. V roku 1721 začal v tomto meste anglický vynálezca Isaac Potter s výstavbou ohňového stroja, ktorý mal slúžiť na odvodňovanie banských štôlní. Išlo o prvý takýto stroj postavený na európskom kontinente a jeho základy sú opäť bližšie k sprístupneniu verejnosti.

Skutočnosť, že sa tu Potterov stroj kedysi nachádzal, ako aj fakt, že bol prvým takýmto strojom zostrojeným na európskom kontinente, iba podčiarkuje málo známy význam Novej Bane ako bývalého banského mesta. Mesto sa preto v spolupráci so svojimi partnermi problematike prezentácie odkazu Isaaca Pottera venuje už pomerne dlhodobo. V roku 2018 odkúpilo nehnuteľnosť, pri ktorej sa nachádza autentické miesto nálezu strojovne Potterovho stroja, čím sa celý proces naštartoval. Celkovo sa na nálezisku uskutočnili 4. etapy archeologického výskumu v rokoch 2019-2022, ktoré prebiehali v spolupráci s Katedrou archeológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.

Novohradské múzeum a galéria _ Milan Alberti
„Našim cieľom je vybudovanie kompletného baníckeho múzea s modelom Potterovho atmosferického stroja, vonkajšou a vnútornou expozíciou banského múzea. Ďalším krokom bude zriadenie baníckeho skanzenu s expozíciou týkajúcou sa histórie baníctva v Novej Bani so zameraním práve na použitie Potterovho parného stroja,“ uviedol Branislav Jaďuď, primátor mesta Nová Baňa. Areál by mal pritom návštevníkov oboznámiť s bohatou, takmer 600 ročnou, históriou ťažby zlata v Novej Bani.

Zámerom mesta v tomto prípade bolo podniknúť prvé kroky k sprístupneniu areálu pre turistov.„Plán finálneho zakonzervovania základov Potterovho stroja a ich sprístupnenie verejnosti je základným kameňom, od ktorého sa môžu odvíjať ďalšie činnosti. V prvom rade by sme predsa mali správne uchovať to vzácne, v tomto prípade archeologické nálezy, aby sme následne mohli adekvátne tieto hodnoty prezentovať a priniesť tak návštevníkom unikátny zážitok,“ uviedla Lenka Šubová, projektová manažérka mesta Nová Baňa.

Zároveň je však vybudovanie areálu aj veľkou investíciou do budúcna, čo si mesto i zapojení partneri plne uvedomujú. Na kontinuálnom udržiavaní a uchovávaní Potterovho odkazu v Novej Bani aktívne pracuje niekoľko občianskych združení – OZ Nová Baňa, OZ Nova Montania, OZ Althandel i Novobanský banícky spolok. Občianske združenia v minulom roku spustili aj národnú finančnú zbierku s cieľom získania prostriedkov na konzerváciu základov Potterovho stroja.  „Pomerne skoro sme však prišli na to, že ak ľuďom nevieme priamo ukázať, čo podporujú, vyzbierať financie na takýto projekt je veľmi náročné. Vypracovanie projektovej dokumentácie bolo pre nás kľúčové najmä z hľadiska rozšírených možností prezentácie našich zámerov, vďaka vizualizácii našej predstavy tak budeme schopní ľuďom ukázať, čo v Novej Bani môžeme v budúcnosti spoločne vybudovať,“ uviedol Branislav Medveď, iniciátor národnej zbierky a predseda OZ Nová Baňa.

Téma baníctva a jeho odkazu má v Banskobystrickom kraji nezastupiteľné miesto, nielen z pohľadu kultúrno-historického dedičstva, ale aj z hľadiska rozvoja cestovného ruchu. Rozvojová agentúra BBSK, n. o. preto realizáciu projektovej dokumentácie ku konzervácii a sprístupneniu základov Potterovho stroja podporila sumou 4914 EUR cez členský príspevok do OOCR Región GRON. Ján Beljak, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja uviedol: „mesto Nová Baňa sa bude na základe tejto projektovej dokumentácie uchádzať o financie z eurofondov v rámci Integrovanej územnej stratégie BBSK. Pevne verím, že ďalšie kroky budú prebiehať plynule, a o niekoľko rokov privíta návštevníkov krásny archeopark s prezentáciou výsledkov archeologického výskumu a modelom Potterovho ohňového stroja.“

Novohradské múzeum a galéria _ Milan Alberti
S baníckou tematikou v Novej Bani už niekoľko sezón pracuje aj OOCR Región GRON so zámerom turistom odprezentovať banskú históriu mesta. „Návštevníci mesta majú možnosť vo vybraných termínoch počas roka absolvovať komentovanú vychádzku po niektorej z trás Banského náučného chodníka. V sprievode lektora sa tak priamo v meste alebo priľahlom okolí prenesiete do období, kedy banícka sláva Novej Bane dosahovala svoj vrchol. Okrem stredne náročnej turistiky a samotného výkladu však majú turisti možnosť pozrieť či vyskúšať si autentické modely banských technických zariadení a pomôcok, napríklad rumpál či klopačku,“ uviedla Mária Veselá, výkonná riaditeľka OOCR Región GRON. S ponukou komentovaných vychádzok ako produktu cestovného ruchu plánuje OOCR v budúcnosti pokračovať. „Veríme, že sa nám všetkým podarí spoločnými silami čo najskôr repliku Potterovho stroja tu na Althandli vybudovať. Takáto expozícia by pre Novú Baňu bola veľmi silným predpokladom na prílev turistov, čo samozrejme vítame, pretože sa tak u nás turisti opäť zdržia o niečo dlhšie,“ dodala Veselá.