Rozvoj cykloturistiky je jednou z kľúčových priorít Banskobystrického samosprávneho kraja v oblasti regionálneho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu. V roku 2023 medzi kľúčové aktivity v téme cyklodopravy a cykloturistiky patrilo ukončenie výstavby cyklotrasy medzi Poltárom a Rimavskou Sobotou, získanie zdrojov na rozvoj cykloturistiky v národnom parku Muránska Planina zo schémy Plán obnovy a odolnosti, či systematické mapovanie terénu a zber dát. 

Významným míľnikom v roku 2023 bolo otvorenie I. etapy cyklodopravnej tepny Poltárskej vetvy kostrovej siete Banskobystrického samosprávneho kraja /BBSK/ spájajúcej Poltár s obcou Hrnčiarska Ves.  Cyklodopravná trasa vedie po bývalej železničnej trati medzi  Poltárom a Rimavskou Sobotou v celkovej dĺžke 30 kilometrov. Otvorenie druhej etapy v celkovej dĺžke 21 kilometrov je naplánované na jar tohoto roku. Avšak už dnes po otvorenej 7 kilometrovej trase spájajúcej Poltár s Hrnčiarskou Vsou prejde priemerne denne 200 cyklistov. Toto číslo naznačuje, že investícia do cyklodopravnej spojky medzi týmito mestami má svoje opodstatnenie a to nielen z hľadiska bicyklovania ako aktívneho relaxu ale aj dopravnej dostupnosti, zníženia energetickej náročnosti a vytvorenia podmienok pre zníženie individuálnej automobilovej dopravy v kraji. 

V roku 2023 Banskobystrický samosprávny kraj dokončil aj štúdie realizovateľnosti na Pohronskú vetvu  kostrovej siete, ktorá vedie od Telgártu až po Hronský Beňadik v dĺžke cca 180  kilometrov. Dokončil aj štúdiu realizovateľnosti Donovalskej vetvy v dĺžke 38 kilometrov. Tieto cyklodiaľnice sú veľmi náročné na výstavbu najmä kvôli majetkovému vysporiadaniu práv k pozemkom. BBSK v roku 2023 začal s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov na „Rodinnej cestičke“ medzi Zvolenom a Banskou Bystricou v úseku Vlkanová – Sliač. Ďalšou novinkou je, že existujúcu cyklotrasu medzi Zvolenom a Sliačom čaká zmena, dôjde k jej rozšíreniu. Aktuálne Banskobystrický samosprávny kraj pripravuje verejné obstarávanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Ďalším dôležitým míľnikom pre rok 2024 je podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre cyklotrasu „Zvolen – Hronská Breznica“, ktorá je súčasťou Pohronskej vetvy.

Cyklisti a cykloturisti určite ocenia skutočnosť, že informácie o trasách v Banskobystrickom kraji sú sústredené na jednom mieste a všetky sú zdarma, bez potreby registrácie dostupné na stiahnutie do smart telefónov. Umožňuje to platforma Outdoor Active, ktorá je implementovaná na destinačnom webe Banskobystrického kraja www.zahoramizadolami.sk. V súčasnosti v nej cyklisti nájdu viac ako 170 tipov na cyklovýlety, viac ako 65 tipov pre bežecké lyžovanie, viac ako 50 tipov na náučné chodníky v kraji a mnoho ďalšieho. Každá trasa je popísaná, nechýbajú technické parametre, dostupnosť, parkovacie možnosti a tipy na výlety alebo zaujímavé miesta v okolí. „Náš tím cyklodopravy a cykloturistiky sa snaží rozširovať povedomie o tomto nástroji, pretože ho vnímame ako efektívny, prehľadný a dostupný. Ponúkame túto platformu zdarma obciam na území Banskobystrického samosprávneho kraja s cieľom podporiť propagáciu cyklotrás. Pekným príkladom, kde obec využila túto možnosť je napríklad obec Muránska Dlhá Lúka“ uviedol Michal Vráb z oddelenia cyklodopravy Banskobystrického samosprávneho kraja.

Oddelenie cyklodopravy na úrade BBSK nie je ale jedinou zložkou, ktorá sa venuje rozvoju cyklodopravy a cykloturistiky. Rozvojová agentúra BBSK má tiež vytvorenú pozícii manažéra cykloturistiky a turistiky. Obe inštitúcie, i keď s odlišnými kompetenciami, úzko spolupracujú s cieľom integrácie cyklodopravy a cykloturistiky v kraji. Tento prístup sa sústredí na koncepčný, zmysluplný, efektívny a udržateľný rozvoj tejto oblasti.

Oddelenie cyklodopravy BBSK a Rozvojová agentúra BBSK aktívne komunikujú s miestnymi samosprávami, cyklokomunitami a organizujú spoločné terénne stretnutia. Taktiež využívajú spoluprácu so Združením miest a obcí Slovenska, mikroregiónmi, aktivistami, značkármi a klubmi na aktualizáciu kostrovej siete v roku 2024. Toto úsilie je významné vzhľadom na plánovanú aktualizáciu Kostrovej siete BBSK a následnú aktualizáciu územného plánu Banskobystrického kraja. V roku 2023 sa rozšírila spolupráca  so Slovenským cykloklubom Pieštany, s ktorým došlo k výmene dát a spoločnému plánu ďalších aktivít s cieľom rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v kraji.

Výrazný krok vpred sa podaril oblasti spracovania dát a ich analýzy. Implementáciou cyklosčítačov v lokalitách Kráľova Hoľa, Poltár, Rimavská Sobota a Ožďanský tunel, spolu s výmenou informácií s mestami Lučenec a Banská Bystrica a ich cyklosčítačov, boli vytvorené základy pre dôkladnú analýzu pohybu cyklistov. Ďalším dôležitým krokom bolo vyvinutie novej aplikácie, ktorá poskytuje komplexné mapovanie terénu a prispieva k lepšiemu plánovaniu a dokumentácii cyklotrás.

V neposlednom rade je témou v rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky aj marketingová podpora, do ktorej vstupuje aj krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a 7 oblastných organizácií cestovného ruchu na území Banskobystrického kraja.

„Podieľali sme sa na národných kampaniach „Do práce na bicykli“, “Týždeň udržateľnej mobility“, už tretiu jeseň sme realizovali kampaň „Hybaj na bajk“, ktorej cieľom je práve predstavovanie kraja ako raja pre cykloturistov. V Banskobystrickom kraji máme viac ako 4 000 kilometrov značených cyklotrás, máme tu Krížnu vo Veľkej Fatre a Kráľovu hoľu v Nízkych Tatrách, čo sú v rámci Slovenska najvyššie položené miesta dostupné po značených cyklotrasách a nespočetné množstvo trás, ktoré prekvapia či už krásnymi výhľadmi alebo úžasným prírodným či kultúrnym dedičstvom“ uviedla Iveta Ceferová, manažérka rozvoja cykloturistiky z Rozvojovej agentúry BBSK. Ako doplnila: „V roku 2024 chceme pokračovať ako v rozvoji dopravnej infraštruktúry, tak v marketingovej podpore cyklodopravy a cykloturistiky. V marci sa chystáme na výstavu Caravan Bike Travel v Nitre, fanúšikovia cyklistiky sa môžu tešiť aj tento rok na výzvu „Hybaj na Bajk“ a pripravujeme aj jedno zaujímavé cyklopodujatie, o ktorom budeme určite v blízkom čase informovať.“