K najvyššiemu vrchu Štiavnických vrchov – Sitno, opäť vedú bezpečné, novo-vybudované schody so zábradlím. Obľúbený náučný chodník na Sitno je tak po krátkej prestávke priechodný po pôvodnej trase.

Turistický chodník od jazera Počúvadlo na vrch Sitno (ktorý je zároveň aj náučným chodníkom), vedie v poslednom, cca 500 m dlhom úseku s prevýšením 100m, strmým terénom pomedzi skalné bralá vrcholu Sitna. Na tomto úseku bol chodník vedený drevenými terénnymi schodmi, strmý úsek nie je možné inak prekonať. Drevené schody viedli na Sitno už od počiatkov turizmu na území Slovenska začiatkom 20. storočia. Traduje sa, že schodov bolo kedysi toľko, ako dní v roku. Ročne po nich na Sitno vyšliapu odhadom desiatky tisíc turistov.

Drevené schody opravovala Oblastná organizácie cestovného ruchu (ďalej už len “OOCR”) Región Banská Štiavnica naposledy v roku 2016. „Vymenili sme schodnice, opravili zábradlia… V posledných rokoch však boli schody v zlom stave, nosné časti konštrukcie boli odhnité, zábradlie sa kývalo, chýbali stupnice… Stav schodiska neumožňoval ich ďalšiu opravu, jedinou možnosťou bolo postavenie nového schodiska uviedol Igor Kuhn, riaditeľ OOCR Región Banská Štiavnica. Ako doplnil “počas realizácie sme sa stretli s viacerými výzvami. Schody sa nachádzajú na území s 5. stupňom ochrany prírody, nemajú legálneho vlastníka, neboli zavedené v katastrálnej mape, de jure neexistovali”. Po skoro 2 rokoch sa projekt podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Zuzana Parajová, projektová koordinátorka OOCR Región Banská Štiavnica približuje výsledné riešenie: “Postavili sme nové celokovové schodisko, ktoré má 9 ramien a dve plošiny. Má bezpečnejšie ukotvenie a stupnice s protišmykovými roštami, vďaka čomu sú schody využívateľné celoročne. Konštrukcia schodov je bezúdržbová, keďže je kompletne pozinkovaná a nepodlieha korózií. Predpokladaná životnosť je minimálne 50 rokov.”

“Okolie vrchu Sitno je pre štiavničanov aj pre turistov neoceniteľným dedičstvom, ktoré si nesmierne vážime. Som presvedčená, že nové schody na Sitno budú opäť slúžiť dlhé roky a tešiť nielen domácich, ale aj návštevníkov”, vyhlásila Nadežda Babiaková, primátorka mesta Banská Štiavnica a predsedkyňa predstavenstva OOCR.

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Ondrej Lunter, ktorý sa slávnostného predstavenia nových schodov zúčastnil, uviedol: „chcem sa poďakovať všetkým, ktorí túto investíciu realizovali. Som optimista, lebo verím v silu spojenia ľudí. Tak ako sa spojíme svetlom po vzore našich predkov na tomto úžasnom kuse zeme, ktoré bolo kedysi stredobodom dejín vyspelej Európy, tak ako sme ako kraj teraz obnovili prístup po schodoch sem na Sitno a tak ako Slovensko, verím, obnovíme aj poškodenú Štiavnicu.“

Schody boli realizované s finančnou podporou Rozvojovej agentúry BBSK cez členský príspevok v OOCR Región Štiavnica vo výške 75 790 a príspevku z Ministerstva dopravy SR. Podľa slov Igora Kuhna z OOCR Región Banská Štiavnica: „z celkových nákladov 84 212 Eur asi 9 000 Eur  stálo geometrické zameranie, projektová dokumentácia, odstránenie starých schodov, nájom pozemku a poplatky za vybavenie povolení. Schody vyrobila a osadila firma Rückschloss s.r.o, za spoluprácu ďakujeme Lesom SR, ŠOP SR CHKO Štiavnické vrchy a obci Ilija. Nové schody na Sitno sme kolaudovali 21. decembra a verejnosť ich odvtedy môže používať“.

Medializácia schodov na Sitno prebehla počas podujatia, ktoré sa konalo už druhýkrát aj na Sitne. Ako uviedla Zuzana Jóbová z KOCR Banskobystrický kraj Turizmus: “podujatie Svetelný signál spája hrady popri Hrone a otvára sezónu na hradoch Pohronskej hradnej cesty už tretíkrát. V minulom roku sme práve cez vrch Sitno spojili hrady popri Hrone s vartovkou v Krupine. Toto podujatie sme organizovali prvýkrát v roku 2021, vtedy bez verejnosti. Cieľom bolo overiť, či sú hrady popri Hrone vo vizuálnom spojení tak, ako tomu bolo v minulosti. Podujatie natoľko zaujalo verejnosť, že tento rok sme ním otvárali sezónu na pohronských hradoch už tretíkrát.“