Už druhá sezóna Pohronskej hradnej cesty bola otvorená originálnym podujatím. Svetelné signály opäť prepojili hrady popri Hrone. A nie len to. Spoločné podujatie spojilo niekoľko regiónov Banskobystrického kraja a na večerný výlet na niektorú zo zapojených lokalít vytiahlo viac ako stovku návštevníkov.

Pohronská hradná cesta je dnes obľúbeným turistickým produktom v Banskobystrickom kraji. Vo vrcholnom stredoveku táto cesta viedla k bohatým banským stredoslovenským mestám. Začiatkom novoveku, v čase tureckého ohrozenia, vznikali na mnohých miestach rôzne signalizačné veže, takzvané vartovky, prípadne menšie objekty, nazývané hlásky. Súčasťou signalizačnej siete boli aj hrady, ktoré sa popri Hrone nachádzali. Úlohou tejto dômyselnej siete bolo v prípade blížiaceho nebezpečenstva posielať dymové, ohňové a neskôr aj zvukové signály.

„To, či vybrané objekty, ktoré sú dnes súčasťou Pohronskej hradnej cesty, sú stále vo vizuálnom spojení, sme sa rozhodli vyskúšať minulý rok. Žiaľ len vo veľmi úzkom kruhu ľudí, pretože prevládali protipandemické opatrenia“ uviedla Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus. Práve táto organizácia sa spolu s jednotlivými združeniami na záchranu hradov a oblastnými organizáciami cestovného ruchu stará o rozvoj tohto obľúbeného turistického produktu Banskobystrického kraja. Ako doplnila: „Minulý rok sme svetelným signálom prepojili hrady: Pustý hrad vo Zvolene, hrad Revište, Šášov a zaniknuté hrady Peťuša, Žakýl a Teplica. Podarilo sa nám prepojiť svetelným signálom všetky lokality, okrem Šášova.“

Minuloročné prepájanie hradov popri Hrone sa konalo síce bez účasti verejnosti, verejnosť však veľmi zaujali príspevky z tohto podujatia na sociálnych sieťach a v médiách. „Práve pozitívna odozva verejnosti po minuloročnom spájaní hradov svetelnými signálmi nás motivovala k tomu, aby sme týmto spôsobom otvorili ďalšiu sezónu Pohronskej hradnej cesty a veľmi sme dúfali, že už to bude možné aj za prítomnosti fanúšikov našich hradov“ uviedla Mária Pátková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Gron. Táto organizácia spolu s „hradnými pánmi“ Rasťom Uhrovičom a Raťom Mazúrom zabezpečovala svetelný signál na hradoch Teplica, Revište, Šášov.

Organizátori sa dokonca rozhodli zapojiť ďalšie lokality, ktoré síce nie sú súčasťou projektu Pohronská hradná cesta, ale v minulosti plnili významnú úlohu v tejto signalizačnej sieti. Cez vrch Sitno sa pokúsili spojiť s vartovkou nad Krupinou. A okrem toho sa k vysielaniu svetelného signálu pridal ďalší aktívny člen projektu Pohronská hradná cesta – Zvolenský zámok. Ten sa spájal s Pustým hradom vo Zvolene. Vzhľadom na charakter objektu a v prípadne Sitna na vysoký stupeň ochrany prírody, nebola na týchto miestach prítomná verejnosť.

Za to o miesta, ktoré umožňovali prítomnosť verejnosti, bol veľký záujem. Za organizátorov zhrnula podujatie Barbora Rekšáková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko: „svetelným signálom sa nám podarilo spojiť tieto lokality: Pustý hrad vo Zvolene sa vizuálne spojil so Zvolenským zámkom, hradom Peťuša a hradom Žakýl. Hrad Teplica sa spojil so Žakýlom a hradom Revište. Vrch Sitno prijal signál zo Žakýlu aj z Vartovky nad Krupinou, čím sa potvrdilo, že bol v minulosti dôležitou súčasťou signalizačnej siete. Hrad Šášov skúsil tento rok vyslať signál z časti Zábaštie, nakoľko minulý rok sa signál priamo z hradu zachytiť nepodarilo. Ani z tejto časti to nebolo 100%né, ale lepšie ako minulý rok . Bolo fantastické vidieť, koľko ľudí prišlo na jednotlivé lokality vo večerných hodinách len preto, aby sa s nami pokúsili vyslať a zachytiť svetelný signál. Za všetky miesta spolu to bolo viac ako 120 návštevníkov.“

„Posielanie svetelného signálu v sebe nesie symboliku. Aktivita nie je len symbolom toho, ako v minulosti fungoval signalizačný systém na Pohronskej hradnej ceste. Je pre nás aj symbolom spolupráce, vďaka ktorej vznikajú takéto krásne veci“ uviedla Zuzana Jóbová z KOCR Banskobystrický kraj Turizmus. Ako doplnila: „na príprave tohto podujatia spolupracovali tri oblastné organizácie cestovného ruchu, jedným podujatím sme prepojili okresy Zvolen, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica a Krupina. Na podujatí sa podieľali združenia na záchranu hradov, zástupcovia archeologického ústavu SAV v Nitre, do príprav sa aktívne zapájali aj samosprávy“.

Projekt Pohronská hradná cesta týmto podujatím vstupuje do ďalšej turistickej sezóny. O tom, čo návštevníkov na jednotlivých hradoch túto sezónu čaká, budú postupne uverejňované informácie či už na sociálnej sieti profilu Pohronská hradná cesta alebo na destinačnom webe Banskobystrického kraja www.zahoramizadolami.sk