Na okraji Národného parku Muránska planina v horskom sedle Dielik, ktoré sa nachádza medzi mestom Tisovec a obcou Muráň, otvorili novú tematickú náučnú lokalitu. Samotné sedlo Dielik ponúka krásny výhľad do okolitej krajiny ako aj odpočívadlo pre návštevníkov. Členitosť okolitého terénu predurčili Dieliku stať sa významným miestom, ktoré v časoch SNP využili povstaleckí vojaci a vytvorili v jeho okolí obrannú líniu pre prípadné zastavenie postupu nemeckej armády.

Okrem nádhernej prírody sa na danom mieste nachádza významné pamätné miesto, ktoré odkazuje na slávne dejiny nášho národa. Lokalita Dielik slúžila dlhé roky ako miesto, kde sa pravidelne stretávali pamätníci a účastníci odboja, aby si každoročne pripomenuli svojich padlých kamarátov a príbuzných. S postupom času nás naši hrdinovia opustili a miesta zasiahol smútok v podobe postupného zabúdania. Aj preto sa dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Krasnogvardejci Košice rozhodli, že bojisku Dielik opäť navrátia pietny charakter a vytvoria tu náučnú lokalitu zameranú na dejiny Slovenského národného povstania.

Prvé prípravné práce tohto unikátneho projektu začali na jar roku 2020, kedy iniciátori projektu z oblastnej organizácie cestovného ruchu /OOCR/ GEMER a Klubu vojenskej histórie Krasnogvardejci Košice, pozvali zástupcov Národného parku Muránska planina, mesta Tisovec a obce Muráň k prehliadke lokality a predstaveniu projektu. Po získaní potrebných povolení sa začali prvé práce na jeseň 2020. Celá zákopová línia, ako aj bunker, boli ručne vykopané členmi klubu. V priebehu leta 2021 sa do zákopov montovala výdreva a už 28.8.2021 sa tu konali regionálne oslavy SNP spojené s historickou ukážkou bojov. „Celý projekt vznikol ako jedna zo zastávok tematickej regionálnej trasy Cesty SNP Gemerom-Malohontom, na ktorej nachádzame niekoľko podobných miest, ktoré plánujeme do budúcna zveľaďovať a spoločne vytvoria jeden systematický komplexný príbeh Slovenského národného povstania v regióne. Veríme, že Náučná lokalita SNP – Bojisko Dielik bude slúžiť domácim, ako aj zahraničným turistom, na pietne podujatia k výročiam SNP, ako produkt cestovného ruchu v rámci Cesty SNP Gemerom-Malohontom, či edukačná pomôcka v prírode určená pre školské výlety. V neposlednom rade však na večnú pamiatku účastníkom Slovenského národného povstania“ uviedol Viktor Brádňanský, autor myšlienky a projektu.

Projekt bol finančne podporený sumou takmer 5 400 eur Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja cez členský príspevok v oblastnej organizácii cestovného ruchu Gemer.

Náučná lokalita SNP – Bojisko Dielik prevedie po miestach bojov pešieho práporu Prvosienka z Tisovca, ktorý tu dňa 21.10.1944 zviedol ťažké boje proti postupujúcej nemeckej Kampfgruppe Schäfer. Tento boj si vyžiadal obete na obidvoch stranách a jeho detailný priebeh, ako aj to čo mu predchádzalo, sa návštevníci dozvedia na štyroch informačných tabuliach. Texty sú doplnené o priame svedectvá účastníkov bojov z radov pešieho práporu Prvosienka. Celkovú atmosféru dotvára obnovená, vyše 100 metrov dlhá, zákopová línia a veliteľská zemľanka, ktorú si návštevníci môžu prejsť a vcítiť sa do ťažkej situácie našich predkov.

Náučná lokalita SNP – Bojisko Dielik je k dispozícii návštevníkom kedykoľvek, začína sa pri pomníku padlých hrdinov SNP na Dieliku.